Cine poate participa?

Formarea profesionala continua urmeaza formarii initiale si asigura mediatorilor dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite sau dobandirea de noi competente.

Obligativitatea formarii profesionale continue (art.34 Legea 192/2006) incepe din anul calendaristic urmator anului in care mediatorul s-a autorizat.Mediatorul trebuie sa acumuleze 20 de puncte profesionale anual.

Conform Hotararii 265/2012 a Consiliului de Mediere, sunt asimilate cursurilor de formare profesionala continua in cadrul formarii mediatorilor urmatoarele activitati:

- conferinte, mese rotunde, workshop-uri, simpozioane, seminarii care cuprind in afara de pregatire teoretica si notiuni practice si se acorda 0,5 puncte pe ora pentru participanti si 5 puncte pentru prezentarile lectorilor dupa avizarea acestora de Consiliul de mediere;
punctele lectorului se acorda cumulat pentru participare si pentru sustinerea materialului.
- mediatorii care au absolvit programe de master urmate la institutii de invatamant superior acreditate, pot solicita Consiliului de mediere recunoasterea acestei forme de pregatire ca formare profesionala continua, iar punctele profesionale se acorda dupa evaluarea programului in functie de disciplinele studiate si numarul de ore;
- pentru mediatorii care detin un titlu de doctorat in domeniul medierii sau in domeniul ADR se acorda 80 de puncte;
- pentru redactarea de articole in domeniul ADR si publicarea acestora in publicatii, se acorda 5 puncte.
Vă rugăm completaţi
Fişa de înscriere
pentru a afla mai multe despre
programele noastre de formare.
Formare +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +