Privire de ansamblu

În dorinţa noastră de a îmbunătăţi permanent calitatea serviciilor pe care le oferim beneficiarilor noştri, FDC a dezvoltat parteneriate cu numeroase centre de cerecetare şi cu specialişti internaţionali în domeniul rezolvării de conflicte, pentru a fi la curent cu cele mai noi tehnici şi metode de prevenire şi rezolvare a conflictelor.


Încă de la înfiinţare, Fundaţia pentru Schimbări Democratice, a cooperat cu Centre de Cercetare şi de Formare în domeniul rezolvării de conflicte, din Europa şi America de Nord.

Experţii FDC au fost formaţi şi s-au specializat în centrele de cercetare şi pregătire în domeniul rezolvării de conflicte din Europa şi America de Nord şi implementează metode de rezolvare a conflictelor preluate din aceste centre şi adaptate la specificitatea culturală a României.

Pe lânga parteneriatele cu centrele de cercetare şi formare, prin proiectul “SEE NGOs for the Stability Pact”, FDC şi-a îmbunătăţit cooperarea regională cu ONG din Sud-Estul Europei. Datorită impactului pe care acest proiect l-a avut asupra activităţilor sale şi a potenţialului crescut pentru cooperare cu alte ONG-uri din regiune, FDC a dezvoltat un nou proiect regional “SEE NGOs for the Stability Pact”.

FDC acordă o deosebită atenţie dezvoltării de parteneriate internaţionale, doreşte să le îmbunătăţească pe cele prezente şi să creeze noi parteneriate pentru viitoarele sale proiecte.


FONDFundatia pentru Schimbari Democratice (FDC) este membru fondator al FOND (Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania), constituita in 2006, pentru a asigura sustinerea actiunilor MAE, definite in Strategia Nationala privind politica de cooperare pentru dezvoltare.

Prin aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat responsabilitatea de a se implica in politica de coopeare internationala pentru dezvoltare, in parteneriat cu societatea civila, constituita intr-o retea nationala de sprijin, respectiv FOND.

FDC, in calitatea sa de membru FOND, participa la activitati de consolidare a capacitatii operationale a membrilor, contribuie activ la elaborarea si actualizarea unor documente ce vizeaza domeniul cooperarii pentru dezvoltare si desfasoara activitati proprii si in parteneriat cu alti membrii FOND pentru a imbunatati colaborarea cu autoritatile publice din Romania si cu organizatii internationale interesate de domeniu.

Directiile de actiune ale FOND sunt:
    - dezvoltare economica,
    - consolidarea democratiei,
    - buna guvernare,
    - educatie,
    - sanatate,
    - dezvoltare infrastructura,
    - protectia mediului.

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +