Pentru a putea vizualiza publicaţiile noastre aveţi nevoie de Acrobat® Reader.

1998

  • Codul de conduită mediatori

  • Studiu de caz - "Investigarea interesului şi a nevoilor"

2000

  • Standardul ocupaţiei de mediator

2003

  • Prevenirea şi rezolvarea conflictelor inter-etnice

  • Peace and Development: The New Challenges for SEE NGOs - Training Manual

2004

  • Prevenirea violenţelor în conflictele etnice - Manualul Poliţistului de Proximitate

  • Dezvoltarea sprijinului local pentru intervenţii neutre în conflicte etnice

2005

  • Diversitate etnică şi integrare europeană - Manualul organizaţiilor minorităţilor naţionale din România

2008

  • Medierea în comunitate - Raport informativ

Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +