Oferim asistenţă în următoarele domenii:

Mediere


Experţii nostri sunt pregătiţi să intervină în conflicte şi să folosească cu succes tehnici de mediere în situaţia unor conflicte etnice, de mediu, de muncă sau la locul de muncă.Facilitare


Pentru a stimula dialogul între părţi şi pentru a îmbunătăţi comunicarea în cazul unor întâlniri cu un potenţial ridicat de conflictualitate, noi vă oferim asistenţă care să conducă la un dialog eficient şi formarea spiritului de echipă.


Dezvoltarea de Strategii


În cazul unor situaţii conflictuale complexe, cu multe părţi implicate, este necesar să utilizaţi asistenţa specializată. Creată pentru rezolvarea unor astfel de situaţii, asistenţa oferită de o a treia parte neutră şi imparţială poate să vă ajute să dezvoltaţi un plan strategic şi/sau un plan de acţiune.
Cum putem să dezvoltăm şi să implementăm o strategie fără să producem noi dispute?
Cum am putea să monitorizăm şi să evaluăm transpunerea în practică ţinând cont în primul rând de factorul uman (impact şi sustinere) ?
Aceasta este o problemă al cărui răspuns este mai complex decât problema în sine.
Experţii FDC pot ajuta părţile implicate să-şi rezolve problemele prin metode mai puţin dureroase, prin folosirea unor metode speciale ce utilizează instrumente de rezolvare a conflictelor.


Evaluarea Impactului Proiectului


Există numeroase metode şi forme de evaluare a impactului unui proiect. FDC vă poate ajuta să evaluaţi un proiect prin implicarea directă a tuturor părţilor afectate de dezvoltarea proiectului.
Rezultatul unei astfel de evaluări vă poate oferi informaţii şi despre factorul uman afectat de proiect, adică veţi avea mai mult decât o listă de date statistice.

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +
Vă rugăm completaţi
Fişa de înscriere
pentru a afla mai multe despre
programele noastre de formare.
Formare +