Proiecte finalizate

FDC ca si organizație cu vocație educațională, s-a implicat direct și activ în procesul de democratizare, prin proiectele inițiate, insistând asupra unei abordări diferite față de ce se întampla în societatea românească înainte de revoluție.
Este vorba despre promovarea medierii ca o complementară a sistemului legislativ românesc, a conceptului de rezolvare a conflictelor prin asistența oferită de către o a treia parte neutră și imparțială.

Dezvoltarea unui Model Specific de Mediere şi Soluţionare a Conflictelor în România

Mai mult +

Dezvoltarea unui Model Specific de Mediere şi Soluţionare a Conflictelor în România. Reţeaua de Mediatori din România

Mai mult +

Metode Alternative pentru Rezolvarea Disputelor în Mediul Juridic. SESIUNI DE FORMARE PENTRU AVOCAŢI ŞI JUDECĂTORI

Mai mult +

Asistenţă pentru Constituirea unei Platforme de Lucru a Organizaţiilor de Femei din România

Mai mult +

Cursuri în Mediere Avansată pentru Reţeaua de Mediatori din România

Mai mult +

Programul de Formare în Mediere

Mai mult +

Servicii de mediere la Judecătoria Sector 3 în cadrul proiectului pilot derulat de Ministerul de Justiţie pentru formularea legii privind introducerea medierii în instanţele juridice

Mai mult +

Southeast European NGOs for the Stability Pact

Mai mult +

Monitorizare şi Consultanţă pentru ONG-urile din ţările Pactului de Stabilitate asupra Declaraţiei de la Bucureşti privitoare la parteneriatul ONG-uri – Guverne în Sud-Estul Europei

Mai mult +

Consultanţă, Asistenţă şi Training pentru Asociaţii ale Administraţiei Publice din România

Mai mult +

Dezvoltarea sprjinului local pentru intervenţii neutre în conflicte etnice

Mai mult +

Prevenirea violenţelor în conflictele etnice

Mai mult +

Servicii de mediere socială – mediatorii rromi

Mai mult +

Medierea în comunitate

Mai mult +
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +