Cursuri

Răspundem cerinţelor specifice


Cursurile de formare in mediere, realizate si derulate de FDC, rãspund cerinţelor specifice ale beneficiarului, (persoane fizice şi juridice). Domeniile abordate sunt: formare iniţială ca mediator, programe de formare periodică şi permanentă, specializări.

 

Specialişti internaţionali


La cerere, FDC poate implica în realizarea şi derularea acestor cursuri de formare şi specialişti internaţionali în rezolvarea de conflicte din Europa, America de Nord (SUA şi Canada) şi de asemenea din Europa de Sud-Est.

 


În conformitate cu toate standardele


Cursurile de formare ale FDC sunt realizate pornind de la Standardul Ocupaţional MEDIATOR, astfel încât să răspundă cerințelor Standardului de formare a mediatorului elaborat de Consiliul de mediere conform Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
 

 

Viziunea FDC pentru dezvoltarea în România a domeniului rezolvării conflictelor

Fundaţia pentru Schimbări Democratice (FDC) se dedică promovării medierii şi dezvoltării unui model cultural specific de rezolvare a conflictelor în România, contribuind astfel la procesul de realizare a consensului în cazul unor probleme controversate, prin consultarea unei a treia parte neutră şi imparţială.

Fundaţia pentru Schimbări Democratice (FDC) promovează rezolvarea pe calea dialogului a conflictelor prin realizarea, dezvoltarea şi organizarea de sesiuni de formare, precum şi prin alte activităţi menite să dezvolte acest domeniu în România.
 
Vă rugăm completaţi
Fişa de înscriere
pentru a afla mai multe despre
programele noastre de formare.
Formare +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +