Oferim servicii de consultanţă în următoarele domenii:

Rezolvarea Conflictelor


În funcţie de cerinţele beneficiarilor, noi îi ajutăm să înţeleagă cauzele conflictelor şi să găsească soluţii eficiente, conducând astfel spre rezolvarea conflictului.Crearea de Sisteme pentru Rezolvarea Conflictelor


O instituţie/companie trebuie să facă faţă în mod periodic schimbărilor economice, politice, sociale şi ale mediului în care activează, indiferent de nivelul său de performanţă. Datorită acestor schimbări, este absolut necesar fie să aducem modificări sistemului de lucru, dar să păstrăm obiectivele anterioare, fie să modificăm întreg sistemul de lucru şi să identificăm noi obiective.
Toate aceste schimbări conduc la tensiuni interne, dispute şi chiar la conflicte deschise care pot conduce uneori la violenţă.
FDC poate oferi consultanţă pentru a face aceste schimbări acceptate şi sprijinite de către toate părţile implicate (sindicate, manageri, clienţi, furnizori, comunitate etc.), şi de asemenea să dezvolte un sistem intern care să poată fi utilizat în rezolvarea unor conflicte şi dispute viitoare.Formularea Propunerilor de Proiect


Un proiect trebuie să răspundă nevoilor grupului ţintă şi să propună metode mai eficiente de rezolvare a acestor nevoi.
Lucrul cu părţile interesate este întotdeauna dificil fără o asistenţă specializată care să structureze dialogul şi să structureze rezultatele discuţiilor.
Echipa noastră de experţi vă poate asista în fazele de identificare, programare şi formulare a oricărui proiect pentru a realiza propuneri de proiecte bune, solide şi bine structurate pentru finanţatori internaţionali, în special Uniunea Europeană.Dezvoltare Organizaţională


Specialiştii nostri vă pot ajuta în identificarea problemelor, cum să realizaţi o analiză a nevoilor organizaţiei/instituţiei dvs., cum să stabiliţi obiectivele pentru proiectele pe care doriţi să le realizaţi, cum să vă planificaţi şi să vă organizaţi activităţile etc.

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +
Vă rugăm completaţi
Fişa de înscriere
pentru a afla mai multe despre
programele noastre de formare.
Formare +