Formatori FDC

 

ANCA ELISABETA CIUCĂ - formator principal

Preşedinte Fundaţia pentru Schimbări Democratice, Membru fondator Asociatia Profesionala "Colegiul Mediatorilor", Membru in Consiliul de Mediere 2006 - 2015, Presedinte al Consiliului de Mediere 2007 - 2012, Consultant Internaţional, Trainer

Inginer electrotehnică (Universitatea Politehnică Bucureşti), Master Administraţie Publică (Universitatea Bucureşti), cursuri postuniversitare în studii de pace (European Peace Study Univerity, Austria), formare şi specializare în Analiza Conflictelor, System design, Alternative de Rezolvarea Disputelor şi Mediere (Canada), Manager de proiect certificat CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor), Mediator autorizat, consultant certificat USAID.

Experienţă de peste 16 ani în rezolvarea conflictelor, în special în domeniul interetnic prin proiecte în parteneriat sau coordonate direct, experienţă de peste 5 ani de lucru în echipe internaţionale de implementare de proiecte de Asistenţă Tehnică, participări internaţionale în conferinţe în care a susţinut prezentări ale unor proiecte din domeniul promovării medierii şi dezvoltării de sisteme de utilizare a medierii în România, coordonator al echipei care a realizat Standardul Ocupaţional al Mediatorului şi al echipei de mediatori care a participat la redactarea primei propuneri legislative de reglementare în domeniul medierii (1999 - 2000).
 

 
 

SILVIU ERUŞENCU  – formator principal

Vicepreşedinte Fundaţia pentru Schimbări Democratice, Trainer

Inginer în Profilul Inginerie Managerială şi Tehnologică (Universitatea Politehnică Bucureşti), cursuri postuniversitare în psiho-pedagogie (Universitatea Bucureşti), cursuri postuniversitare în studii de pace (European Peace Study University, Austria), formare şi specializare în Mediere (Canadian International Institute for Applied Negotiation), specializare în intervenţia şi rezolvarea conflictelor interetnice (Colegiul de Arte şi Ştiinţe ale Univeristăţii Louisville, SUA), multiple participări în ţară şi străinătate la manifestări în domeniul negocierii şi intervenţiei în conflicte, specializare în domeniul comunicării sociale şi relaţiilor interetnice (Academia Română), Mediator autorizat de Consiliul de Mediere.

Ca ofiţer de poliţie în cadrul Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, a coordonat timp de 10 ani activităţile Poliţiei de punere în aplicare a Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei rromilor.

A elaborat şi participat la implementarea proiectelor în parteneriat cu diverse organizaţii în domeniul intervenţiei nonviolente în conflictele interetnice, precum şi în domeniul promovării medierii şi dezvoltării de sisteme de utilizare a medierii în România.

A participat ca specialist în echipa care a realizat Standardul Ocupaţional al Mediatorului şi al echipei de mediatori care a participat la redactarea primei propuneri legislative de reglementare în domeniul medierii.

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +
Vă rugăm completaţi
Fişa de înscriere
pentru a afla mai multe despre
programele noastre de formare.
Formare +