Cine poate participa?

Programele de formare realizate şi susţinute de FDC se adresează persoanelor interesate în folosirea tehnicilor de rezolvare a conflictelor din mediul social în care trăiesc, precum şi în viaţa lor profesională şi personală. Cursurile de formare avansată sunt concepute în aşa fel încât să îndeplinească condiţiile necesare pentru o potenţială angajare a absolvenţilor acestor cursuri ca mediatori.

Companii multinaţionale, organizaţii, instituţii publice precum şi persoane fizice pot beneficia de programele de formare specializate realizate de FDC.

Este recomandat ca persoanele care participă la programele de formare în domeniul medierii să aiba o experienţă de lucru cu diverse tipuri de persoane și abilităţi de comunicare, precum şi dorinţa de-și dezvolta abilitățile și cunoştinţele de comunicare și asistare a unor părți în conflict, atunci când sunt solicitate să ajute la rezolvarea acestuia ca a treia parte.


Art. 7. Legea192/2006


Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de Mediere;
d) este adeptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingerea prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formare a mediatorilor, în condiţiile legii, cu excepţia absolvenţilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de Mediere;
g) a fost autorizată ca mediator în condiţiile prezentei legi.


Pentru înscrierea la cursul de formare mediatori este necesar să prezentaţi:

- diploma de licenţă- copie
- cartea de identitate- copie.
- certificat de nastere - copie
- certificat de casatorie/divort - copie - unde este cazul
- Formular de înscriere - se solicita formularul la adresa de e-mail: contact@fdc.org.ro
- Contract de formare - se solicita  la adresa de e-mail: contact@fdc.org.ro

In urma abslovirii cursului de formare initiala ca mediatori, se eliberează certificat de absolvire emis de Consiliul de Mediere (ce sunt necesare pentru autorizarea ca si mediator ).


Vă rugăm completaţi
Fişa de înscriere
pentru a afla mai multe despre
programele noastre de formare.
Formare +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +