« Înapoi la Ştiri

REZULTATELE SONDAJULUI DE OPINIE PENTRU MEDIATORI

Chestionarul de mai jos reflectă părerea mediatorilor români despre actuala criză a medierii în România şi opţiunile posibile pentru soluţionarea acesteia.

1. Consideraţi întemeiată solicitarea demisiei (retragerii) membrilor CM după ce acesta nu a fost validat de minister?

a. Nu este întemeiată nici o contestare. 6%

b. Este întemeiată după încălcarea normelor legale şi hotărârilor CM. 94%

c. Este întemeiată după acuzaţiile aduse de mediatorul Tatu 0%


2. Care consideraţi că este soluţia optimă de ieşire din actuala criză a CM?

a. Validarea de către minister a membrilor C.M. aleşi la 23 mai. 14%

b. Demisia foştilor membri ai CM realeşi şi retragerea noilor aleşi la 23 mai. 60%

c. Desemnarea de către minister a unui C.M. provizoriu. 26%


3. Care consideraţi că a fost principalul motiv al contestaţiilor privind alegerile de la 23 mai?

a. Eliminarea unor candidaţi şi unele conflicte personale cu foştii membri ai CM 14%

b. Introducerea unor criterii eligibile restrictive suplimentare 20%

c. Introducerea unor criterii eligibile restrictive suplim. şi folosirea reprezentării. 25%

d. Încălcarea de norme legale şi hotărâri interne care justifică repetarea alegerilor 40%


4. Este necesar un Congres al mediatorilor în august şi veti participa?

a. Nu. 13%

b. Da, numai pentru organizarea alegerilor şi voi participa 66%

c. Da, numai pentru organizarea alegerilor şi voi da mandat de reprezentare 13%

d. Da, numai pentru organizarea alegerilor, dar nu particip 6%


5. Condiţiile de acceptare a candidaturilor trebuie schimbate?

a. Nu, rămân cele de la 23 mai. 0%

b. Da, răman cele din R.O.F. al CM, fără criterii suplimentare. 60%

c. Da, rămân cele de la 23 mai, cu criterii suplim. votate la congresul din august. 40%


6. Cine ar trebui să facă parte din consiliul provizoriu de organizare a alegerilor?

a. Primii 9 mediatori-candidati înscrişi pentru alegerile de la 23 mai, în termenul legal. 13%

b. Actualii membri ai CM nevalidat. 0%

c. Un consiliu provizoriu votat pe baza de voluntariat la congresul din august 54%

d. Un consiliu provizoriu format din reprezentanţii org. prof. înscrise în registrul CM 33%


7. Poate fi folosită reprezentarea mediatorilor absenţi la alegerea CM?

a. da, în baza unui mandat tip, transmis la CM inaintea alegerilor, prin fax sau e-mail 74%

b. Da, în baza unui mandat autentificat la notar. 20%

c. nu 6%


8. Trebuie stabilit un cvorum (prezenţă minimă) la alegerea CM?

a. Da, cel puţin de 1/2 din nr. membri autorizaţi, direct sau prin reprezentare. 60%

b. Nu. 26%

c. Da, cel puţin de 1/2 din nr. membri autorizati, direct 14%


9. Cum este mai bine sa fie organizaţi mediatorii români?

a. În mai multe asociaţii, centre, uniuni 0%

b. În mai multe asociaţii, centre si individual, în cadrul unei singure uniuni 13%

c. În cadrul unei singure uniuni nationale, cu filiale judetene (fără personalitate j.) 20%

d. În cadrul unei singure uniuni naţionale, cu sucursale judeţene (cu pers. j.) 67%


10. Cine va alege în viitor membrii Consiliului de Mediere?

a. Congresul unei uniuni nationale a mediatorilor 93%

b. Se desemneaza de filiale/asociatii/uniuni şi se trag la sorţi 0%

c. Se numesc de minister, dintre reprezentanţii filialelor/asociatiilor/uniunilor 0%

d. altul: prin vot direct (?) 7%


11. Care este cea mai mare nerealizare a fostului CM?

a. Neiniţierea şi neparticiparea la iniţiativa legislativă de schimbare a legii 25%

b. Lipsa de transparenţă decizională şi hotărârile abuzive 15%

c. Lipsa de promovare a medierii şi exagerarea interesului ptr. formarea mediatorilor 50%

d. Neimpunerea şi nerespectarea unor incompatibilităţi ca membru al CM 10%


12. Care au fost cele mai eficiente forme de promovare a medierii?

a. Promovarea individuală/ în grup pe net 27%

b. Promovarea prin conferinţe, seminarii, dezbateri publice ale asociaţiilor 29%

c. Promovarea în presa scrisă, individual sau în grup 11%

d. Promovarea prin mijloace audiovizuale individual sau în grup 33%


13. Ce competenţe ar trebui să aibe membrii consiliului în special?

a. Management 30%

b. Experienţă în reglementare, autorizare, coordonare, control 20%

c. Promovarea medierii 27%

d. Formarea mediatorilor 7%

e. Simtul afacerilor 0%

f. Sprijinul mediatorilor 16%


14. Consideraţi că implicarea membrilor CM în formare, autorizare, control este incompatibilă cu funcţia de conducere şi reglementare?

a. Da 40%

b. Nu 18%

c. Trebuie stabilită prin lege şi norme interne, nefiind indicată astfel de implicare 42%


15. Cum consideraţi că sunt actualele taxe stabilite de fostul CM?

a. Corespunzătoare cheltuielilor necesare. 28%

b. Prea mari. 32%

c. Sunt necesare reduceri la cei care nu obţin venituri din mediere şi formare. 40%

sursa http://mediereagalati.wordpress.com/category/evenimente-anunturi-stiri-despre-mediere/


08-10-2009
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +