Proiecte în curs

DEZVOLTAREA SPRIJINULUI LOCAL PENTRU APLICAREA MEDIERII IN CUZE PENALE


Scop
Creşterea sprijinului din partea autorităţilor locale pentru utilizarea serviciilor folosite de specialiştii pregătiţi în prevenirea şi rezolvarea conflictelor, în aşa fel încât să se dezvolte o capacitate locală de referire a situaţiilor conflictuale către mediatorii autorizaţi.

Parteneri
- la nivel naţional: Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al Politţei Române ;


Activităţi
Activităţile sunt axate pe trei mari capitole:
1. Asistenţă tehnică şi Consultanţă
Mediatorii autorizaţi sunt asistaţi pentru a evalua şi analiza mediul instituţional în care lucrează.
FDC şi ICPC facilitează comunicarea mediatorilor din tabloul mediatorilor cu şefi de departamente din Inspectoratele Judeţene de Poliţie, primari, viceprimari şi reprezentanţi ai Prefecturii, netezind astfel drumul spre colaborări viitoare între organizaţiile din care aceştia provin şi autorităţile publice locale.

Consultanţa oferită de echipa FDC se concentrează în principal pe trei teme:
• intervenţiile în conflicte
• îmbunătăţirea relaţionării la nivel local a mediatorilor în vederea unei colaborări mai eficiente cu reprezentanţii Poliţiei şi autorităţilor locale pentru prevenirea şi rezolvarea unor conflicte
• perfecţionarea profesională a mediatorilor.

2. Întâlniri locale
Întâlnirile sunt organizate în acele localităţi în care organizaţiile mediatorilor desfăşoară o activitate semnificativă în vederea prevenirii şi rezolvării disputelor.
Întâlnirile locale sunt organizate ca ateliere de lucru şi dau prilejul participanţilor să îşi exprime nevoi, nemulţumiri, probleme, să facă sugestii, să pună întrebări, să ceară lămuriri şi nu în ultimuil rând să structureze un plan de acţiune.
Prin acest sistem, mediatorii au oportunitatea de a-şi promova în prezenţa reprezentanţilor Poliţiei şi a autorităţilor propria activitate şi pe cea a organizaţiilor din care provin, iar abordarea profesională în prezentarea activităţii şi a unor situaţii în care au intervenit, pot ajuta pe reprezentanţii autorităţilor să înţeleagă mai bine posibilele roluri ale mediatorului în conflict.

3. Networking
Ideea de Networking se va concretiza prin doua activităţi:
1. Crearea şi administrarea unui grup de discuţii pe Internet ca şi canal de comunicare dedicat mediatorilor absolvenţi ai programului de formare şi
2. organizarea unui seminar ca formă de a face schimb de experienţă şi a-şi completa cunoştinţele.

Rezultate aşteptate

- Un sistem general valabil de ucenicie pentru absolvenţii cursurilor de formare în rezolvarea conflictelor şi mediere
- 10 întâlniri locale pentru a promova instrumentele intervenţiei neutre şi pentru relaţionarea cu autorităţile şi societatea civilă la nivel local
- capacitate dezvoltată de cooperare locală pentru referirea părţilor aflate în conflict către sistemul de asistenţă de către o a treia parte neutră şi imparţială
- un seminar de o zi pentru 30 de persoane
- 2000 de pliante tipărite şi distribuite (pliantul conţine informaţii generale privind medierea)
- o tipologie a conflictelor în care mediatorii intervin
- o reţea a absolvenţilor în prevenirea şi rezolvarea conflictelor
- un grup electronic de discuţii stabilit şi administrat de FDC .

Finanţatori
Fundaţia pentru Schimbări Democratice.


Program de formare iniţială a mediatorilor

Mai mult +

Dezvoltarea sprjinului local pentru intervenţii neutre în conflicte

Mai mult +
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +