« Înapoi la lista proiectelor

Servicii de mediere socială – mediatorii rromi

Durata


2004-2005


Scop


Îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor de asistenţă socială prin includerea serviciilor de mediere socială în  Centrul Social Integrat pentru Rromii din Tecuci; formare şi calificare (practică asistată) a unui numărul de 20 de mediatori sociali din rândul persoanelor de etnie rromă în vederea soluţionării problemelor identificate în comunităţile din care provin; îmbunătăţirea relaţiilor rromi – autorităţi publice la nivel local - mass-media.

Colaboratori


În cadrul proiectului “Servicii de mediere socială –mediatorii rromi” s-a colaborat cu două organisme specializate în acest domeniu şi anume : AURr – Tecuci şi Asociaţia Umanitara EquiLibre.


Activităţi


   • Selecţia participanţilor;
   • Autorizare curs de formare;
   • Revizuirea suportului de curs standard de iniţiere în mediere socială;
   • Pregătirea desfăşurării sesiunii de formare/iniţiere a mediatorilor sociali;
   • Organizarea sesiunilor de instruire  şi evaluarea/ examinarea finală (instruirea teoretică: 100 de ore de formare, instruirea practică: 200 de ore de practică, examenul de absolvire);
   • Servicii acordate de mediatorii sociali calificaţi;
   • Monitorizarea şi evaluarea activităţii mediatorilor sociali calificaţi;
   • Instruirea mediatorilor sociali calificaţi pentru a eficientiza relaţia cu autorităţile.

Rezultate


   • Informarea familiilor rrome despre normele de igienă;
   • Informarea familiilor rrome despre necesitatea actelor de identitate, respectiv: certificate de naştere, carte de identitate etc;
   • Informarea familiilor rrome despre posibilitatea de şcolaritare prin oferirea de un anumit numar de locuri pentru catăţenii de etnie rromă;
   • Informarea familiilor rrome despre bolile cu transmitere sexuală şi nu numai;
   • Informarea familiilor rrome despre necesitatea de a apela la organismele publice pentru rezolvarea diferitelor probleme;
   • Informarea familiilor rrome despre necesitatea de a avea un doctor de familie, necesitatea de a apela la un doctor veterinar;
   • Informarea familiilor rrome despre obţinerea unei locuinţe, a ajutorului de şomaj etc;
   • Informarea familiilor rrome despre drepturile si îndatoririle acestora faţă de statul Român.


Finanţatori


Programul Phare 2003 prin programul Consolidarea Societăţii Civile în România,Componenta Acces Social
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +