« Înapoi la lista proiectelor

Servicii de mediere la Judecătoria Sector 3 în cadrul proiectului pilot derulat de Ministerul de Justiţie pentru formularea legii privind introducerea medierii în instanţele juridice

Durată


01.06.1999-31.03.2000


Scop


Proiect pilot iniţiat şi coordonat de Ministerul Justiţiei în scopul redactării unei legi a medierii care să fie bazată pe testarea practică a medierii într-o instanţă juridică, respectiv Judecătoria Sector 3, Bucureşti.


Activităţi


Acest proiect a avut două module: un modul de consultanţă şi un modul de asistenţă.

Pentru consultanţă, FDC a derulat următoarele activităţi:
    • Asigurare de consultanţă pentru experţii Ministerului de Justiţie pentru redactarea propunerii de proiect, managementul proiectului şi pentru realizarea broşurilor de promovare a medierii către justiţiabili;
    • Consultanţa pentru experţii Ministerului de Justiţie privind sursele de informare interne şi internaţionale cu privire la mediere;
    • Informare generală a personalului angajat al Judecătoriei Sector 3 privind medierea, cazurile care pot fi soluţionate prin mediere şi propuneri de colaborare între instante şi mediatori.

Pentru asistenţă, FDC a derulat următoarele activităţi:
    • Specialiştii FDC în mediere au asigurat consultanţa şi asistenţă timp de 4 luni în Biroul Mediatorului, special organizat la Judecătoria Sector 3;
    • Au fost identificate cazuri aflate pe rolul instanţei în care s-ar putea folosi medierea.


Rezultate Consultanţă


    • FDC a oferit servicii de consultanţă pentru Ministerul Justiţiei în cadrul proiectului de introducere a medierii în mediul juridic
    • FDC a intervenit într-o serie de cazuri la Judecătoria Sectorului 3, Bucureşti, în care ar putea fi folosită medierea
    • A fost redactat un raport comun cu observaţiile şi sugestiile privind în special partea procedurală de includere a medierii în practica juridică


Rezultate Asistenţă


   • a fost redactată Legea Medierii de către Ministerul Justiţiei în consultanţă cu experţi români şi străini, ţinând cont de cele constatate de experţii FDC în practica efectuată la Judecătoria Sector 3. Legea a fost înaintată în mai, 2000 Parlamentului României spre aprobare;
   • a fost identificată o procedură de recurgere la mediere în relaţie cu instanţele juridice;
   • au fost pregătiţi în domeniul medierii judecătorii de la Judecătoria Sector 3 mai întâi de experţii FDC (în 4 sesiuni de training), ulterior de un expert al CIIAN şi un expert ABA – CEELI;
   • a fost atrasă suţinerea altor categorii de jurişti pentru utilizarea medierii şi identificarea unor programe permanente de formare ca mediatori;
   • a crescut informarea justiţiabililor despre alternativele la sistemul clasic de justiţie;
   • au fost atraşi studenţii de la Facultatea de Drept din Universitatea Bucureşti în susţinerea şi promovarea medierii.


Finanţatori


Centrul de Resurse Juridice
Canadian International Institute for Appled Negotiation (CIIAN)
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +