« Înapoi la lista proiectelor

Prevenirea violenţelor în conflictele etnice

Durată


Februarie – Septembrie 2004

Scop


Proiectul a urmărit dezvoltarea unor mecanisme pentru a pune în practică legislaţia privind Poliţia de Proximitate nou creată şi capacitatea sa de a impune legea în comunităţi multi - etnice prin prevenirea conflictelor etnice violente, cu respectarea drepturilor minorităţilor.

Parteneri


Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Activităţi


Activităţile derulate în acest proiect s-au axat pe:

1. Pregătirea, editarea şi tipărirea Manualului Poliţistului de Proximitate


Manualul raspunde în primul rând nevoii de a avea un cadru teoretic pentru abordarea constructivă a conflictului şi aceea de a relaţiona teoria cu fişa postului Poliţistului de Proximitate.

Astfel, manualul este structurat pe trei capitole cuprinzând:
    • teoria generală a conflictului,
    • o prezentare generală a posibilităţilor de intervenţie în conflict şi de prevenire a conflictului;
    • Poliţia de Proximitate şi rolul acesteia în prevenirea violenţelor.

Informaţiile teoretice sunt completate cu observaţii rezultate din experienţa autorilor în timpul derulării în parteneriat a diferite programe.
Manualul a fost editat în 300 de copii şi distribuit participanţilor în timpul sesiunilor de instruire.

După seminariile organizate în Craiova, Timişoara şi Galaţi şi datorită succesului pe care l-a avut manualul printre participanţi şi în departamentele de care aparţin, Ministrul Administraţiei şi Internelor a hotărât să republice manualul pentru a fi distribuit către toţi Poliţiştii de Proximitate din Bucureşti şi centrele de pregătire ale cadrelor de Poliţie.

2. Pregătirea şi derularea sesiunilor de instruire


Au fost derulate iniţial 3 sesiuni de instruire în prevenirea violenţelor în conflictele etnice în Craiova, Timişoara şi Galaţi pentru Poliţiştii de Proximitate şi de prevenire a criminalităţii din 15 judeţe din ţară.

La solicitarea poliţiştilor şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, FDC şi partenerul său, Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii, au derulat încă 5 sesiuni de instruire pentru Poliţiştii de Proximitate din toate secţiile de Poliţie din municipiul Bucureşti, deşi acestea nu au fost incluse iniţial în proiect.

Astfel numărul total al Poliţiştilor instruiţi a ajuns la 173.

Rezultate


- Manualul Poliţistului de Proximitate tipărit şi distribuit către toate secţiile de poliţie de la nivel local (iniţial 300 de exemplare, ulterior 500 de exemplare editate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, din bugetul propriu)
- 173 de Poliţişti de Proximitate şi de la departamentele de prevenire instruiţi pe tema prevenirii violenţelor în conflicte şi rezolvării conflictelor prin mediere
- Tipologia conflictelor în care intervin de cele mai multe ori Poliţiştii .

Finanţatori


Ambasada Olandei, România prin Programul MATRA - KAP GRANT
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +