« Înapoi la lista proiectelor

Monitorizare şi Consultanţă pentru ONG-urile din ţările Pactului de Stabilitate asupra Declaraţiei de la Bucureşti privitoare la parteneriatul ONG-uri – Guverne în Sud-Estul Europei

Durată
 

01.02.2001-30.06.2001
 Scop
 

Scopul proiectului a fost de a monitoriza şi de a oferi consultanta pentru ONG-urile din ţările Pactului de Stabilitate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a "Declaraţiei Pactului de Stabilitate privind parteneriatul  ONG-Guvern  în Europa de Sud-Est". (link într-http://www.cyclacadeur.org/ngo/stabil1.htm). Proiectul a dorit să creeze un sistem de asistenţă pentru ONG-uri din partea statelor membre SEE prin intermediul căruia să poată primi consultanţă privind dezvoltarea de parteneriate cu guvernele naţionale.


Activităţi
 

• Cercetare privind nevoile existente, ale ONG-urilor cu privire la litigiile existente sau potenţiale pe care le-ar putea avea cu guvernele din ţările SEE, în conformitate cu declaraţia adoptată în octombrie 2000 pentru a sprijini activitatea ONG-urilor la nivel regional;
• Elaborarea de aplicatii Internet pentru comunicare, consultanţă şi informaţii, cu ajutorul partenerului grec, Academia cicladica pentru Europa;
• Sa rganizeze şi să participe la acţiunea de diseminare cu privire la Declaraţia de la Pactul de Stabilitate privind parteneriatul ONG-Guvern  în Sud-estul Europei;
• Participa la procedura de rezolvare a conflictelor, în special la nivel local, la cere
re;

• Elaborarea unei strategii pe termen lung pentru parteneriatul ONG-Guvern  în ESE.


Rezultate
 

• A fost elaborata o aplicatie pe internet  pentru susţinerea unui dialog de tip forum în rândul ONG-urilor (www.cyclacadeur.org);
• Informaţii cu privire la Declaraţie și la proiect au fost răspândite în toate ţările SE, utilizând toate canalele mass-media scrise;
• Un raport intermediar şi unul  final, au fost produse;

Finanţatori

Ministerul de Externe al Greciei prin intermediul Academiei cicladice pentru Europa

Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +