« Înapoi la lista proiectelor

Medierea în comunitate

Durata


2007-2008


Scop


Promovarea drepturilor omului prin sprijinirea implementării Reformei Sistemului Judiciar referitoare la utilizarea medierii ca alternativă la instanţele juridice.


Colaboratori


În cadrul proiectului “Medierea în comunitate”, Fundaţia pentru Schimbări Democratice  a colaborat cu Asociaţia Alma-Ro şi cu Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Activităţi


   • Pregătirea, editarea şi realizarea materialelor promoţionale, precum şi diseminarea acestora. Echipa de proiect a formulat conţinutul pentru broşură şi pliant şi sloganul „Utilizează dialogul, alege medierea”;
   • Organizarea întâlnirilor regionale, activitate desfăşurată în 8 localităţi: Bucureşti, Călăraşi, Craiova, Timişoara, Iaşi, Brăila, Cluj, Târgu Mureş;
   • Organizarea întâlnirilor locale ce a inclus desfaşurarea a 36 de întâlniri judeţene şi una în Municipiul Bucureşti la care au participat poliţişti de proximitate, de prevenire, mediatori autorizaţi, reprezentanţi ai administraţiei locale, magistraţi;
   • Elaborarea şi traducerea în limba engleză a unui raport informativ care conţine activitaţile proiectului „Medierea în Comunitate”, inclusiv rezultatele din cadrul întâlnirilor locale;
   • Organizarea şi desfăşurarea unei Conferinţe Internaţionale „Medierea în Comunitate” la care au participat 101 de invitaţi, dintre care 57 membri ai poliţiei, 19 mediatori autorizaţi, 10 ONG-uri, 8 reprezentanţi ai Administraţiei Publice şi 7 invitaţi străini.


Rezultate


  • În cadrul întâlnirilor au fost informaţi despre importanţa introducerii medierii în comunitate atât penrsoanele din cadrul poliţiei, cât şi mediatori autorizaţi şi personae interesate de la nivel local;
  • Proiectul a fost facut public perin apariţia a 9 communicate de presă, 3 articole despre întâlnirile regionale, 20 de articole despre întâlnirile locale, 2 articole despre Conferinţa Internaşională.
  • Au fost împarţite în rândul participanţilor broşura cu “Medierea în comunitate”, Rapotul informativ, Pliantul cu “Medierea în comunitate”, afişe, dar şi pixuri inscripţionate cu sloganul proiectului şi anume: “Acceptă dialogul, utilizează medierea”.

Finanţatori


Programul Phare 2005 – Consolidarea Democraţiei in România, Componenta 2 Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +