« Înapoi la lista proiectelor

Dezvoltarea unui Model Specific de Mediere şi Soluţionare a Conflictelor în România. Reţeaua de Mediatori din România

Durată


01.11.1997-31.05.1998


Scop


Acest proiect şi-a propus să mărească numărul mediatorilor calificaţi din România prin pregătirea a 16 specialişti în mediere.


Activităţi


Proiectul a conţinut 2 module: un modul de formare şi un modul de consultanţă.

În cadrul modulului de formare s-au desfăşurat următoarele activităţi:
    • 3 seminarii având ca temă „Alternative pentru Rezolvarea Disputelor (ADR)”, cu participanţi din partea ONG-urilor şi a instituţiilor administraţiei publice, au fost organizate în perioada Noiembrie 1997-Mai 1998, de către CIIAN şi FDC, la Sinaia şi la Bucureşti
    • Organizarea pe parcursul a 5 zile, de către specialiştii CIIAN şi FDC a unui seminar de formare cu tema „Tehnici de Mediere”.

Modulul de consultanţă a conţinut următoarele activităţi:
    • Consultanţă oferită ONG-urilor pentru a include metode de rezolvarea conflictelor în agenda lor de activităţi
    • Consultanţă oferită membrilor Reţelei pentru a dezvolta proiecte de rezolvare a conflictelor în interiorul organizaţiilor lor

Domenii care se pretează la utilizarea medierii sunt:
    • Relaţiile interetnice şi respectarea drepturilor minorităţilor
    • Conflicte de muncă şi conflicte la locul de muncă ( între Guvern şi sindicate precum şi în cadrul companiilor, instituţiilor)
    • Relaţiile dintre Primării şi cetăţeni
    • Conflicte în interiorul partidelor politice care pot conduce la o permanentă fracţionare a acestora
    • Sistemul juridic (supraîncărcarea instanţelor judecătoreşti cu dosare civile care ar putea fi soluţionate prin mediere)


Rezultate Formare


   • Constituirea Reţelei Mediatorilor din România cu o componentă iniţială de 20 de membri şi adoptarea unei DECLARAŢII DE PRINCIPII, CODUL DE CONDUITĂ ŞI CALITĂŢILE PRACTICIENILOR ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR ÎNREGISTRAŢI ÎN REŢEAUA DE MEDIATORI DIN ROMÂNIA 
   • Dezvoltarea, de către participanţii la programul de formare, a unor proiecte ce conţin componente de rezolvarea conflictelor (ex.: Academia Diplomatică Română a inclus încă de la început în programa sa un modul de Managementul Conflictului; Facultatea de Sociologie din Universitatea Babeş-Boliyai-Cluj-Napoca, România, a introdus în curricula sa un curs de Mediere, etc.
   • Sprijin şi asistenţă oferite de FDC, pentru derularea proiectelor dezvoltate de către membrii Reţelei
   • Dezvoltarea de către membrii Reţelei a unor programe locale de formare pentru alte ONG-uri şi instituţii ale administraţiei publice


Rezultate Consultanţă


   • În iunie 1998, UNICEF şi ALCOR au organizat un seminar având drept temă educaţia la nivelul comunităţii, în cadrul căruia specialiştii FDC au prezentat noţiuni introductive despre mediere şi au exemplificat procesul de formare a consensului în cazul unor probleme legate de comunitate, prin folosirea facilitării şi a dialogului între părţi;
   • La iniţiativa ANFDUR (Asociaţia Naţională a Femeilor cu Diplomă Universitară din România), în perioada 26-27 Octombrie 1998, membrii Reţelei Mediatorilor din România şi expertul CIIAN, D-na Flaurie Storie, au oferit consultanţă pentru a identifica, prioritiza şi formula soluţii la problemele cu care se confruntă ONG-urile de femei din România.

Finanţatori


Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti prin Programul PHARE Democraţie
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +