« Înapoi la lista proiectelor

Dezvoltarea sprjinului local pentru intervenţii neutre în conflicte etnice

Durată

01.06.2003 – 31.04.2004

 Scop

Creşterea sprijinului din partea autorităţilor locale pentru utilizarea serviciilor folosite de specialişti Rromi pregătiţi în prevenirea şi rezolvarea conflictelor, în aşa fel încat să se dezvolte o capacitate locală de autosusţinere pentru rezolvarea disputelor culturale specifice legate de comunitatea Rromă.

 Parteneri

- la nivel naţional: Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Rromi;

- la nivel local organizaţiile de rromi, din rândul cărora FDC a format mediatori rromi: Organizaţia Tinerilor Rromi din Judeţul Galaţi - ILO TERNO; Asociaţia Studenţilor Rromi - ROMANO SUNO; Fundaţia RAMSES; Alianţa pentru Unitatea Rromilor - filiala Tecuci; Asociaţia Studenţilor Rromi - PARUDIMOS; Asociaţia “DIVANO ROMANO”; Asociaţia Studenţilor şi Tinerilor Rromi - ROMANITIN; Partida Rromilor - Organizaţia Judeţeana Giurgiu; Asociaţia Studenţilor şi Tinerilor Romi - ROMANO EURO-DROM

 Activităţi

Activităţile s-au axat pe trei mari capitole:

1. Asistenţă tehnică şi Consultanţă

Mediatorii au fost asistaţi pentru a evalua şi analiza mediul instituţional în care lucrează.
FDC şi ICPC au facilitat comunicarea absolvenţilor cu şefi de departamente din Inspectoratele Judeţene de Poliţie, primari, viceprimari şi reprezentanţi ai Prefecturii, netezind astfel drumul spre colaborări viitoare între organizaţiile din care aceştia provin şi autorităţile publice locale.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale activităţii de asistenţă l-a constituit facilitarea de către echipa FDC a discuţiilor din cadrul întâlnirilor locale, acestea reprezentand în mai multe dintre cazuri intervenţii neutre în situaţii locale tensionate.
Consultanţa oferită de echipa FDC s-a concentrat în principal pe trei teme:
•    intervenţiile în conflicte
•    îmbunătăţirea relaţionării la nivel local a mediatorilor în vederea unei colaborări mai eficiente cu reprezentanţii Poliţiei şi autorităţilor locale pentru prevenirea şi rezolvarea unor conflicte
•    perfecţionarea profesională a mediatorilor.

2. Întâlniri locale

Întâlnirile au fost organizate în acele localităţi în care mediatorii formaţi în 2002 de FDC şi partenerii săi, desfaşoară o activitate semnificativă în vederea prevenirii şi rezolvării disputelor, respectiv: Bucureşti, Galaţi, Cluj, Tecuci, Timişoara, Botoşani, Iaşi, Giurgiu şi Craiova.
Întâlnirile locale au adus la aceeaşi masă reprezentanţi ai autorităţilor, Poliţiei şi organizaţiilor de rromi, pentru a construi dialogul sau pentru a-l consolida pe cel existent.
Întâlnirile locale au fost organizate ca ateliere de lucru şi au dat prilejul participanţilor să îşi exprime nevoi, nemultumiri, probleme, să facă sugestii, să pună întrebări, să ceară lămuriri. Unele dintre ele s-au regăsit în majoritatea întâlnirilor avute, altele sunt specifice.
Aceste ateliere de lucru au reprezentat cadrul propice de prezentare a modului în care mediatorii rromi au colaborat sau ar putea colabora cu autorităţile locale, cu Poliţia şi cu rromii din comunităţi, promovându-se un model de cooperare în prevenirea conflictelor la nivel local.
Mediatorii au avut oportunitatea de aşi promova în prezenţa reprezentanţilor Poliţiei şi a autorităţilor propria activitate şi pe cea a organizaţiilor din care provin, iar abordarea profesională în prezentarea activităţii şi a unor situaţii în care au intervenit, i-a ajutat pe reprezentanţii autorităţilor să înteleagă mai bine posibilele roluri ale mediatorului în conflict.

3. Networking

Ideea de Networking s-a concretizat prin două activităţi:

1. Crearea şi administrarea unui grup de discuţii pe Internet ca şi canal de comunicare dedicat mediatorilor absolvenţi ai programului de formare, şi
2. Organizarea unui seminar ca formă de a face schimb de experienţă şi de aşi completa cunoştinţele.

 Rezultate

- Un sistem general valabil de ucenicie pentru absolvenţii cursurilor de formare în rezolvarea conflictelor şi mediere
- 10 întâlniri locale pentru a promova instrumentele intervenţiei neutre, şi pentru relaţionarea cu autorităţile şi societatea civilă la nivel local
- Capacitate dezvoltată de cooperare locală pentru adresarea conflictelor etnice prin asistenţă neutră de către o a treia parte neutră şi imparţială
- 1 seminar de 3 zile pentru 20 de persoane organizat şi derulat la Gilău, Cluj în noiembrie 2003
- 2000 de pliante Româno – Romanesh tipărite şi distribuite (pliantul conţine informaţii generale privind medierea)
- 1 raport publicat şi distribuit în 500 de exemplare în ţară şi străinătate
- O tipologie a conflictelor în care mediatorii intervin
- 1 reţea a absolvenţilor în prevenirea şi rezolvarea conflictelor etnice
- 1 grup electronic de discuţii stabilit şi administrat de CRCR .

 Finanţatori

Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, Departamentul Afacerilor Publice.
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +