« Înapoi la lista proiectelor

Consultanţă, Asistenţă şi Training pentru Asociaţii ale Administraţiei Publice din România

Durată


15 Ianuarie – 15 Septembrie 2002


Scop


Scopul acestui proiect a fost să contribuie la construirea unei relaţii de cooperare între ONGurile de mediu şi jurnalişti pentru a promova participarea publicului larg la procesul de luare a deciziilor în probleme de mediu, în contextul implementării “acquis-ului comunitar” în domeniul mediului.


Activităţi


În acest proiect FDC a fost partener al Fundaţiei Millenium III şi al Asociaţiei Române a Ziariştilor de Mediu. Au fost derulate următoarele activităţi:
   • A fost organizat un seminar cu tema “Societatea Civilă şi Informaţia de Mediu”;
   • A fost realizat un Studiu de caz “Reflectarea activităţii ONG-urilor de mediu în mass-media”;
   • Au fost organizate şi susţinute două sesiuni de formare pentru ONG-urile de mediu şi jurnalişti referitor la implicarea opiniei publice în procesul decizional referitor la probleme de mediu;
   • A fost stabilit un cadru de dialog permanent între ONG-urile de mediu şi jurnalişti, denumit “Cafeneua ONG-urilor”

Rolul FDC în proiect a constat în:
   • Coordonarea sesiunilor de formare
   • Contribuţie la realizarea manualului de formare
   • Organizarea şi susţinerea a două sesiuni de formare referitor la conflictele de mediu şi intervenţia în conflictele de mediu;
   • Evaluarea impactului sesiunilor de formare, precum şi promovarea rezultatelor proiectului şi a rolului partenerilor în proiect.


Rezultate


   • Două sesiuni de formare dezvoltare, organizate şi susţinute (Analiza conflictelor de mediu, Negociere şi Negociere Asistată în conflictele de mediu)
   • Suporturi de curs pentru fiecare dintre sesiunile de formare
   • Un Manual referitor la “Implicarea publicului larg la procesul de luare a deciziilor în probleme de mediu”
   • Consultare oferită pentru organizarea şi derularea întâlnirilor din cadrul “Cafenelei ONG-urilor”


Finanţatori


Delegaţia Uniunii Europene în România, Programul ACCESS 1999
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +