« Înapoi la lista proiectelor

Asistenţă pentru Constituirea unei Platforme de Lucru a Organizaţiilor de Femei din România

Durată


26-27.10.1998


Scop


Prin acest proiect s-a dorit identificarea priorităţilor de acţiune şi a nevoilor ONG-urilor de femei din România, pentru a acţiona în vederea creşterii impactului activităţii lor asupra societăţii româneşti.


Activităţi


ANFDUR (Asociaţia Naţională a Femeilor cu Diplomă Universitară din România), în parteneriat cu FDC şi CIIAN, a organizat un seminar de 2 zile, desfăşurat sub forma unor grupuri de lucru. Metodele de lucru au fost adaptate unui proces de mediere între mai multe părţi. Membrii Reţelei de Mediatori din România, experţi FDC şi CIIAN au facilitat dialogul în cadrul seminarului.


Rezultate


   • A fost iniţiată o coaliţie a ONG-urilor de femei din România
   • S-au stabilit o serie de priorităţi prin intermediul cărora coaliţia se poate implica activ în rezolvarea serioaselor probleme cu care sunt confruntate femeile şi copiii în România: combaterea violenţei; sărăcia; educaţia inadecvată oferită copiilor;
   • S-a realizat o strategie pentru cooperare şi parteneriat între coaliţie şi administraţia publică centrală şi locală;
   • S-au identificat de asemenea rolul şi potenţialul pe care l-ar putea avea folosirea canalelor mass-media pentru promovarea permanentă şi vizibilă a activităţilor coaliţiei.


Finanţatori


Association of Universities and Colleges from Canada (AUCC)
Realizăm şi derulăm
cursuri de formare
care răspund cerinţelor
specifice ale beneficiarului.
mai mult +

Proiecte

Proiectele derulate de FDC au fost orientate către identificarea posibilităţilor de aplicare a medierii în contextul românesc, dar şi cel regional, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
mai mult +

Mediatori

Echipa noastră de mediatori are 11 ani de experienţă în aplicarea mijloacelor alternative de rezolvare a disputelor, inclusiv a medierii, atât în disputele de grup, cât şi în cele interpersonale. Parteneriatul dintre FDC şi Inspectoratul General al Poliţiei Române a oferit echipei FDC accesul la o cazuistică bogată şi diversă.
mai mult +